Rocio Hernández Lara

ENTREVISTA ESCRITA 
NOM I COGNOMS ROCÍO HERNÁNDEZ LARA
EDAT 9 ANYS
COMISSIÓ – FALLA CARRER TOLEDO I VOLTANTS
CURS ESCOLAR 4t DE PRIMÀRIA
 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des de que vaig nàixer.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

Ballar, cantar i, a vegades, botar a la corda.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

Sí, bàsquet al col·legi.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

Sí, l’entenc. No parle valencià normalment, però a vegades sí que el parle.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

Mestra.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

De la música i la pólvora. Sí.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

L’Ofrena i la Cavalcada.

 • CANVIARIES RES DE LES FALLES?

No.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

Estar alegre. Ha de ser simpàtica amb la cort i sempre han d’anar rectes.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

Perquè em fa molta il·lusió ser de la cort d’honor.