Alejandra Palacios Campos

ENTREVISTA ESCRITA
NOM I COGNOMS ALEJANDRA PALACIOS CAMPOS
EDAT 13 ANYS
COMISSIÓ – FALLA ÀNGEL DE L’ALCÀSSER
CURS ESCOLAR 2n ESO
 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des que vaig nàixer.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No, sempre he sigut de la comissió Àngel de l’Alcàsser.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

M’agrada fer esport, jugar a pàdel i pintar.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

Sí, jugue a pàdel i faig karate.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

L’entenc prou, però no el parle.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

M’agradaria estudiar enginyeria informàtica.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

Perquè ma mare ha sigut fallera des que va nàixer. No hi ha molta tradició, ja que els meus avis no ho són.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

La Presentació, la Crida i l’Ofrena.

 • QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TENS DE LES FALLES?

Que de xicoteta una vegada  donava les flors a la Verge i m’agradava els tacons i me ficava botes.

 • CANVIARIES RES DE LES FALLES?

No, m’agrada tot.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

La fallera major infantil de Torrent ha de representar Torrent i ser educada. La seua cort d’honor ha d’acompanyar-la.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

M’agradaria ser de la cort perquè m’agrada la festa fallera i m’agradaria representar Torrent. M’encantaria ser fallera major infantil de Torrent, però per les meues circumstàncies és molt difícil.