Alexia Manzano Muñoz

ENTREVISTA ESCRITA
NOM I COGNOMS ALEXIA MANZANO MUÑOZ
EDAT 11 ANYS
COMISSIÓ – FALLA SEGON TRAM AVINGUDA DEL PAÍS VALENCIÀ CAIXA D’ESTALVIS I VOLTANTS
CURS ESCOLAR 6é D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des que vaig nàixer.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

Fer tot tipus d’esports.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

Futbol.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

Sí.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

Advocada.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

Sempre m’han cridat l’atenció.

Sí, perquè ma mare va ser de la cort.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

Els vestits, la Presentació, l’Ofrena, la Demanada i l’ambient faller.

 • QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TENS DE LES FALLES?

La insígnia de coure.

 • CANVIARIES RES DE LES FALLES?

No, perquè són perfectes tal com són.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

Representar Torrent en tots els actes.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

Perquè es una cosa amb molt de sentiment valencià.