Carolina Benavent Mora

ENTREVISTA ESCRITA

 

NOM I COGNOMS CAROLINA BENAVENT MORA
EDAT 9 ANYS
COMISSIÓ – FALLA LA PLAÇA
CURS ESCOLAR 4t DE PRIMÀRIA (CASTELLÀ)

 

 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des de l’any 2007.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

Pintar, jugar a bàsquet, patinar, etc.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

Sí, el bàsquet.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

Sí.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

Professora d’escola infantil.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

De la meua família, sí.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

La Presentació i el dia de Sant Josep.

 • QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TENS DE LES FALLES?

La meua primera presentació.

 • CANVIARIES RES DE LES FALLES?

M’agrada com estan.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

Representar Torrent.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

Perquè sempre ha sigut el meu somni; és molt divertit.