Cristina Peris Bartual

ENTREVISTA ESCRITA 
NOM I COGNOMS CRISTINA PERIS BARTUAL
EDAT 11 ANYS
COMISSIÓ – FALLA SEDAVÍ
CURS ESCOLAR 6é DE PRIMÀRIA
 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des que vaig nàixer.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

M’agrada la gimnàstica, ballar, cantar i parlar en valencià.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

Gimnàstica rítmica.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

Sí.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

Farmacèutica.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

La meua afició per les falles ve perquè el meu avi em va apuntar a la falla Sedaví.

Sí, tota la meua família és fallera.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

El Trasllat, el besamans, l’Ofrena. M’agrada tot menys la Crema.

 • QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TENS DE LES FALLES?

Quan em varen nomenar fallera major infantil de l’any 2017 de la falla Sedavi.

 • CANVIARIES RES DE LES FALLES?

Que tinguen més dies.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

Representar el seu poble o ciutat.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

De la cort, perquè hauria complit el meu somni de formar part de la cort.

M’agradaria ser fallera major infantil de Torrent per a representar i animar la gent perquè visquen les Falles igual que jo.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTaWvrPH4AU