Paula Tobajas Romero

ENTREVISTA ESCRITA 
NOM I COGNOMS PAULA TOBAJAS ROMERO
EDAT 13 ANYS
COMISSIÓ – FALLA ANTONI PARDO
CURS ESCOLAR 1r d’ESO
 • DES DE QUAN ERES FALLERA?

Des que vaig nàixer.

 • HAS PERTANGUT A ALTRES COMISSIONS? A QUINES?

No.

 • QUINES SÓN LES TEUES AFICIONS?

Fer playbacks i teatre i estar amb el meus amics.

 • PRACTIQUES CAP ESPORT?

No.

 • ENTENS I PARLES VALENCIÀ?

Sí.

 • QUÈ T’AGRADARIA SER DE MAJOR?

Farmacèutica.

 • D’ON VE LA TEUA AFICIÓ PER LES FALLES? HI HA TRADICIÓ FALLERA EN LA TEUA FAMÍLIA?

La meua afició ve perquè tinc família fallera. Sí.

 • QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE LES FALLES?

L’Ofrena i la Presentació.

 • QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TENS DE LES FALLES?

Que quan passava per la Mare de Déu sempre plorava un poc.

 • CANVIÀRIES RES DE LES FALLES?

No.

 • QUINA FUNCIÓ TENEN LA FALLERA MAJOR INFANTIL I LA SEUA CORT D’HONOR?

Representar tots el xiquets de Torrent.

 • PER QUÈ T’AGRADARIA SER COMPONENT DE LA CORT D’HONOR INFANTIL O FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT?

M’agradaria ser component perquè estaria complint un somni i perquè les falles m’encanten.