Formularis

Recompenses

Junta Central Fallera de València

Majors

Infantils

Junta Local Fallera de Torrent

Majors

Infantils

Cens

Majors

Infantils

Nota Carrecs

Majors

Certificat d’ingressos i gastos “Article 26 del Reglament Faller”

Majors

Dades Presentacions

Majors – Infantils

Cens Total Fallers

Any 2014/15

Any 2015/16

Himnes Falleres Majors

Fallera Major

Fallera Major Infantil